คาถาหลวงปู่สรวง บทสวดก่อนนอน ยิ่งสวดยิ่งดี ใครสาธุขอให้รวยมีโชค

~

หลวงปู่สรวงเป็นพระสงฆ์ผู้มีเชื้อชาติกัมพูชา เมื่อหลวงปู่สรวงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ก็ต่างมีความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงและมีการแผ่ขยายศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงกว้างขวางมากขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพราะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างสมถะ สันโดษ เรียบง่าย ชอบอยู่กับธรรมชาติในป่า

~

~

ใครอยากดวงดีฟังไว้ นี้เป็นค า ถ าที่หลวงปู่สรวง แห่งวัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบให้กับลูกศิ ษย์ท่าน ส วดก่อนนอน ส วดก่อนวัน เลข ออก หรือใช้ส วดก่อนซื้อรางวัล ตามเวลาที่สะดวก

~


(ตั้งนะโม ๓ จบ)
สะหะหวຍยัง

~

เอหิ อัคคะชายะ
อัคคะชาหิ สะหะหิโต
เอหิมะมะ

~

กุลเนียะสัจจัง
จักขุวิญญาณัง
สติโลกะวิทู
สัตถาเทวะมะนุสสานัง
อุอะขะหะนิมิตตัง

~


(ส วดภ าวนา 9จบ) (หรือ 108 จบ ได้ยิ่งดี)

~

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

~


แหล่งที่มา: mysteriousworld

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *