หนี้สินเยอะลองขอท่าน สมเด็ จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วจะดีขึ้น

~

เพื่อน ๆ คนไหน ที่มีหนี้สิน ไม่มากก็น้อยพอสมควร ตามกำลังของแต่ละคน และกำลังหาทางปลดหนี้ของตนอยู่ แต่มีความเชื่อต่อกันมาว่า หากท่านมีหนี้สินล้นพ้นตัว อยากปลดหนี้ ต้องขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระหนี้สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด

~

เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือ ในเรื่องของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิน ประเทศจีน จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่าง

~

สูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้u พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา ด้วยความเชื่อว่า บารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานหนี้สินจากการค้าขาย นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และหลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่าวที่เคย

~

ขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรักษาแผ่นดิน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี 1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม

~

และปืนใหญ่จำลอง 2. ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์ 3. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น 4. โปรดเสียงประทัด และเสียงปืน 5. ผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ 6. พระกระยาหารที่ทรงเสวยนั้น ส่วน

~

ใหญ่เป็นแบบไทยง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง 7. ผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรี และซาแซ 8. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ เมื่อ

~

จะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพระราชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ให้ นะโม 3 จบ อาราธนา ดวง พระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ นะโม 3 จบ นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่ แหล่งที่มา: deejunglife

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *