10 อันดับจังหวัด

~

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ CVวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์CV-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดสูงสุด จํานวนผู้ติดCVในประเทศรายใหม่ วันที่ 22 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

~


1 กรุงเทพมหานคร 2456 ราย

~


2 สมุทรปราการ 991 ราย

~


3 ชลบุรี 743 ราย

~


4 ยะลา 663 ราย

~

5 ระยอง 549 ราย

6 นครศรีธรรมราช 417 ราย

~


7 นราธิวาส 403 ราย

~


8 สงขลา 388 ราย

~


9 สมุทรสาคร 350 ราย
10 ราชบุรี 323 ราย

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *