คลัสเตอร์ ตึกศัลยกรรมโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. มีรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รายงานสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 17 พ.ย.64 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 30 ราย

แบ่งเป็น อ.เมือง 4 ราย อ.ทัพทัน 1 ราย อ.สว่างอารมณ์ 2 ราย อ.หนองฉาง 4 ราย อ.หนองขาหย่าง 1 ราย อ.บ้านไร่ 9 ราย อ.ลานสัก 7 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 2 ราย


ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อ 26 ราย ติดเชื้อมาจากคลัสเตอร์หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย รพ.อุทัยธานี ภายหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อจึงตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้เสี่ยงสูงภายในอาคารทั้งหมด 103 ราย พบผู้ติดเชื้อยืนยันผลตรวจจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ นายสุรชัย โชคครรชิตไชย ผอ.รพ.อุทัยธานี มีหนังสือประกาศ รพ.อุทัยธานี เรื่อง ปิดบริการหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย (ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย.2564 ) ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด รพ.อุทัยธานี

ภาพประกอบ
พบกลุ่มคลัสเตอร์ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งรพ.อุทัยธานี ดำเนินการตามมาตรฐานควบคุมโรคติดเชื้อ ดังนี้ ปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ
ตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ย. รวมระยะเวลา 14 วัน โดยระหว่างนี้จะรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วนเท่านั้น และรับที่หอผู้ป่วยอื่นแทน ดำเนินการตรวจเชื้อโควิดบุคลากร ผู้ป่วย และญาติที่มีความเสี่ยงในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชายทุกราย

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบ
และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนรายที่ฉีดวัคซีนแล้ว กักตัวตามระเบียบแนวทางของกรมการแพทย์ และทำความสะอาด อบโอโซน เครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ตามมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ

ภาพประกอบ

อย่างไรก็ตาม พบคลัสเตอร์ ตึกศัลยกรรมรพ.อุทัยฯ ติดโควิด 26 ราย สั่งปิด-กักตัว 14 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *