เปิดวิธีรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมระยะ2 15,000 ก่อนสิ้นเดือนนี้

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่า ครม.อนุมัติเงินชดเชยรายได้ แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจ ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือ คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องตกงานหรือถูกเลิกจ้าง และไม่ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน เนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ไม่ครบ 6 เดือนตามเงื่อนไข

1 940 941 942